27-200 Starachowice
ul. Podlesie 78
tel. kom. 667 364 904, tel. 41 273 15 88

Atrakcje w pobliżu

PRZYRODA. LASY, REZERWATY I AKWENY WODNE

Powiat starachowicki jest bogaty pod względem atrakcji przyrodniczych i spragnieni fauny i floty turyści nie będą narzekali na nudę w tym zakresie. Lasy i grunty leśne rozpościerają się na obszarze prawie połowy powierzchni powiatu. Tworzą zwarte kompleksy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej w formie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego wraz otuliną oraz Obszaru Natura 2000 – Uroczyska Lasów Starachowickich – pozostałość po pradawnej puszczy iłżeckiej.

Rezerwaty: Wykus, Rosochacz, Skały Pod Adamowem, Skały w Krynkach, Rezerwat Archeologiczny Rydno.

Akweny: Zbiornik retencyjny, użytek ekologiczny „Pasternik", Zbiornik rekreacyjny "Lubianka" w Starachowicach na rzece Lubiance (w trakcie rewitalizacji - nieczynny do wiosny 2023), Zbiornik rekreacyjny „Piachy" w Starachowicach, Zalew w Brodach, Zalew w Wąchocku, Zalew Wióry.

   

   

ZABYTKI SAKRALNE

Opactwo Cysterskie w Wąchocku, Kościół pw. Św. Idziego w Tarczku, Drewniany kościół w Radkowicach, Kościół pw. Św. Małgorzaty w Chybicach, Kościół pw. NMP w Świętomarzu, Kościół parafialny w Krynkach.

   

MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH

Placówka obejmuje obszar 8 hektarów, na których znajdują się obiekty wchodzące w skład dwóch następujących po sobie chronologicznie zakładów wielkopiecowych. Pierwszy z nich funkcjonował w latach 1841-1900, a jego następca 1899-1968. Ten ostatni stanowi unikat na skalę europejską, ponieważ prezentuje jedyny na kontynencie kompletnie zachowany ciąg technologiczny zakładu wielkopiecowego z końca XIX wieku wraz z oryginalnym układem torowisk kolejki przemysłowej.
Bardzo cennym obiektem jest również jedna z największych na świecie maszyna parowa, która trafiła do Starachowic wprost z Powszechnej Wystawy Przemysłowej w Paryżu w 1889 roku.
W muzeum prezentowane są również samochody ciężarowe marki Star produkowane w byłej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach w latach 1948-2007. Najważniejszymi eksponatami są: model pierwszego samochodu Star 20; Star 266R, który brał udział w Rajdzie Paryż – Dakar w 1988 roku, oraz wierna rekonstrukcja jedynego polskiego papamobile, którym papież Jan Paweł II odbywał pielgrzymkę do ojczyzny w 1979 roku.
W poprzemysłowej hali kotłów parowych przygotowana została nowoczesna wystawa paleontologiczna, na której eksponowane są wierne rekonstrukcje płazów i gadów żyjących w regionie dzisiejszych Gór Świętokrzyskich przed 250 milionami lat. Zwierzęta zostały odtworzone przez naukowców w oparciu o pozostawione w piaskowcu ślady, odkryte w pobliżu Starachowic przed kilku laty. Wystawa zrealizowana z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych jest bez wątpienia niezwykle cenną atrakcją turystyczną. W latach 2008-2010 muzeum realizowało projekt „Regio Ferrea” współfinansowany ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), w ramach którego poddano rewitalizacji większość zabytkowych obiektów.

   

STARACHOWICKA KOLEJ WĄSKOTOROWA

Zabytkowa linia kolejki wąskotorowej Starachowice Wsch. Wąskotorowe – Iłża prowadzi przez tereny powiatu starachowickiego i gminy Iłża. Większa część linii otacza Puszcza Iłżecka. Przystanek Lipie to plac rekreacyjny z miejscami do odpoczynku – grill, ognisko, zadaszone wiaty. Na odcinku mazowieckim od stacji Marcule trasa biegnie brzegiem lasu, równolegle do trasy nr 9. Na tym samym odcinku drogi znajduje się osada Marcule, siedziba nadleśnictwa, gdzie od 2007 r. działa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Arboretum. Stacja początkowa – Iłża zachęca do zwiedzania zachowaną małomiasteczkową zabudową i kościołem farnym Wniebowzięcia NMP, Kościołem Świętego Ducha z XV wieku i Muzeum Regionalnym. Nad miastem górują ruiny zamku Biskupów Krakowskich z ok. 1340 roku.

   

TURYSTYCZNE SZLAKI PIESZE
Sprawdź opisy [kliknij]

TURYSTYCZNE SZLAKI ROWEROWE
Sprawdź opisy [kliknij]

SZCZEGÓŁOWE OPISY na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce DLA TURYSTY

Źródło, zdjęcia i informacje: Starostwo Powiatowe